16 квітня відбулося дистанційне засідання  колегії відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту райдержадміністрації

колегіяосвіта

В засіданні взяли участь члени колегії відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту, керівники закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

На порядок денний було винесено актуальні питання про особливості ефективної організації навчання здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти в умовах обмеження освітнього процесу.

Першою доповідала головний спеціаліст відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Ольга Ткаченко, яка акцентувала увагу присутніх на тому, що  технології дистанційного навчання передбачають: забезпечення кожній дитині вільного доступу до знань; організацію освітнього процесу таким чином, щоб кожен здобувач освіти отримував своєчасний зворотний зв’язок та оцінку своєї діяльності; застосування  кожним закладом загальної середньої освіти власних підходів до формування системи знань, контролю та оцінювання результатів навченості учнів; використання портфоліо як накопичувальної системи оцінювання, що передбачає формування уміння учнів  ставити цілі, планувати і організовувати власну освітню діяльність; визнання оптимальними способами оцінювання в умовах, що склалися, ті, до яких готові всі учасники освітнього процесу; здійснення формувального оцінювання; навчання дітей з особливими освітніми потребами у відповідності до індивідуальної програми розвитку; спілкування педагогів з батьками учнів  з метою роз’яснення важливості дистанційного навчання; забезпечення психолого-педагогічного супроводу самонавчання школярів.

Другим на розгляд колегії було винесено питання про підсумки проведення у районі заходів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020». Доповідач – завідувач районним методичним кабінетом Валентина Татарчук –  відзначила роботу адміністрацій Новогуйвинської (директор Людмила Мозгових), Озерненської (директор Анатолій Власюк) гімназій, Іванівської (директор Наталія Палій), Коднянської (директор Василь Максимчук), Садківської (директор Юлія Стужук)  загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, які підтримують ідеї впровадження інноваційних форм роботи з педагогічними кадрами з підвищення їх професійного рівня та педагогічної майстерності, сприяють активізації творчого потенціалу педагогічних працівників.

Крім того, під час колегії обговорювалось  питання про  виконання рішення колегії відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту від 18 квітня 2019 року №4 “Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників та дотримання закладами освіти Типового положення про атестацію педагогічних працівників”. В аналітичній довідці завідувач районним методичним кабінетом Валентина Татарчук наголосила на необхідності здійснювати  системну  роботу  щодо вдосконалення й посилення стимулюючої ролі атестації в професійному зростанні педагогічних кадрів, підвищенні їх педагогічної майстерності, компетентності.

Під час підведення підсумків начальник відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Руслана Дмитрієва подякувала всім присутнім за якісне проведення засідань атестаційних комісій І рівня в умовах обмеження з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки;  активну, змістовну роботу в новому форматі засідання колегії – онлайн режимі.