Державний реєстр виборців

Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних) призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців” відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до ст.70 Конституції України.

Адреса: м. Житомир, вул. Лесі Українки 1, каб. 407, тел. (0412) 42-46-78.

Графік роботи: Пн-Чт з 08.00 – 17.00, Пт – 08.00 – 15.45

Обідня перерва: 12.00 – 12.45

Вихідні: субота, неділя. Під час вибочого процесу (з 01.10.2020 – згідно графіку).

Основними завданнями Реєстру є:

 • ведення персоніфікованого обліку виборців;
 • складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів.

Кожен виборець має право:

 • подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
 • знати про своє включення (не включення) чи включення (не включення) інших осіб до Реєстру;
 • знати про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених Законом України „Про Державний реєстр виборців”, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;
 • одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відділу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру, у порядку, встановленому Законом України „Про Державний реєстр виборців”;
 • звертатися у порядку, встановленому Законом України „Про Державний реєстр виборців”, до відділу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
 • оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;
 • захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Реєстру;
 • виборець може надавати відділу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у випадках, передбачених Законом України „Про Державний реєстр виборців”;
 • у разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) виборець сприяє відділу ведення Реєстру в усуненні свого кратного включення.

Відділ ведення Державного реєстру виборців у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії (див. сайт http://www.drv.gov.ua), регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців та голови районної державної адміністрації, а також Положенням про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Житомирської районної державної адміністрації.

Згідно з частиною першою статті 11 Закону “Про Державний реєстр виборців” розпорядник Реєстру у взаємодії з Державною службою соціального зв’язку та захисту інформації України при веденні Реєстру забезпечують захист Реєстру, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до Закону та Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України.

Нагадуємо, що перевірити свої персональні дані Ви можете звернувшись до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем (адресою) реєстрації:

 1. У разі, якщо виборцем виявлено неточності в занесених до Реєстру персональних даних (прізвища, імені, по-батькові, дати народження), необхідно звернутися до відділу ведення із заявою про зміну ідентифікаційних даних виборця:   

Форма заяви щодо зміни його ідентифікаційних персональних даних

 1. Якщо виявлено невірні дані стосовно виборчої адреси виборець звертається із заявою щодо її зміни:

Форма заяви виборця, який проживає на території України щодо зміни його виборчої адреси

 1. У разі, якщо виборець відсутній у Реєстрі, що було виявлено у виборчих списках, чи в особистому кабінеті виборця, виборець звертається до відділу ведення із заявою щодо включення до Реєстру:

Форма заяви щодо включення до реєстру

Примітка: до усіх заяв додаються відповідні документи (ксерокопії паспортів) за пред’явленя відділу ведення їх оригіналів.

Про особистий кабінет виборця

Шановний виборцю!

В даному розділі Ви можете дізнатися, чи включено Вас до Державного реєстру виборців та перевірити, чи правильно вказано Ваші персональні дані у Державному реєстрі виборців: прізвище, ім’я, по батькові та виборчу адресу. Для цього потрібно зареєструватися в «Особистому кабінеті виборця» та зробити відповідний запит. Це займе лише кілька хвилин Вашого часу.

Орієнтовно протягом 1 доби Ви отримаєте відомості щодо своїх даних у Державному реєстрі виборців на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Подання та обробка даних здійснюються у відповідності до Закону «Про захист персональних даних».

Зверніть увагу! У випадку якщо не підтверджено наявність у Державному реєстрі виборців запису з указаними у запиті персональними даними (запис відсутній або дані потребують уточнення), Вам необхідно особисто звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою з письмовою заявою, до якої додаються необхідні документи (копії документів).

Примітка. При написанні даних слід ретельно перевіряти їх правильність, дані повинні в точності співпадати з   даними в паспорті

Сервіси Державного реєстру виборців
(Особистий кабінет виборця)

Робота відділу  Державного реєстру виборців з суб`єктами подання щомісячного періодичного поновлення регулюється Постановою ЦВК № 6 від 13 січня 2011 року “Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних  Державного реєстру виборців  з додатками” .

 

***

Вступають в силу законодавчі новації щодо зміни виборчої адреси виборця

З 1 липня 2020 року вступає в силу постанова ЦВК від 18 травня 2020 року № 88. Згідно постанови за вмотивованим зверненням виборця відділ ведення Державного реєстру виборців (далі – Відділ) може визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж ту за якою зареєстровано його місце проживання. Для зміни виборчої адреси необхідно подати заяву до Відділу в паперовій або електронній формі.

Заява в паперовій формі може бути подана виборцем особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

Заява в електронній формі може бути надіслана виборцем за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України «Про електронні довірчі послуги» (кваліфікований електронний підпис), з використанням мережі Інтернет. Така заява повинна містити адресу електронної пошти, на яку виборцю може бути надіслано повідомлення про результати розгляду заяви.

До заяви виборець додає копію документа, що підтверджує його фактичне проживання за вказаною ним адресою, а саме:

– договір найму (оренди) житла за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;

– виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування документ, що засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності;

– документ, що підтверджує право власності на житло;

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

– документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

– документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах з особою, місце проживання якої зареєстроване за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою (наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, судове рішення про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами тощо).

Така заява може бути подана у будь-який час, але не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу. Окрім того, виборець може звернутися до Відділу з новою заявою не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до реєстру виборців останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

Слід відзначити, що мова йде не про заяви щодо тимчасової зміни місця голосування.

Заяву в електронній формі можна заповнити на сайті Державного реєстру виборців в Інтернеті (www.drv.gov.ua) в сервісі «Кабінет виборця».

Заява в паперовій формі подається в відділ ведення Державного реєстру виборців за місцем фактичного проживання (за адресою, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця).

Адреса відділу: м. Житомир, вул. Лесі Українки 1, 4-й поверх, каб. 407, (тел.: (0412) 42-46-78).