Події на часі

10 Жовтня, 2017 17:27:00
Категорія: Район
Житомирський район в цифрах (за січень – вересень 2017 року)

Місцевими бюджетами району на 2017 рік затверджено:

- обсяг загального фонду – 549 706,7 тис. грн.

       в тому числі:

          доходів району – 138 729,5 тис. грн.

          базова дотації – 8 227,9 тис. грн.

          додаткова дотація – 22 947,6 тис. грн.

          субвенції – 379 801,6 тис. грн.

 

- обсяг спеціального фонду – 21 812,2 тис. грн.

 

Доходна частина бюджету району

 

За січень – вересень 2017 року до загального фонду місцевих бюджетів  надійшло 127 496,8  тис. грн. Надходження доходів загального фонду на 574,1 тис. грн., або на 0,5 відсотків є більшими надходжень січня – вересня 2016 року.

Забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації коштів до загального фонду всіх місцевих бюджетів району. Найбільшого перевиконання в абсолютних показниках досягли: Оліївська с/р – 3 881,6 тис. грн., Кам’янська с/р  – 1 630,2 тис. грн., Глибочицької с/р – 1 177,0 тис. грн., Іванівська с/р – 603,8 тис. грн., Левківська с/р – 572,6 тис. грн. та Новогуйвинська селищна рада – 449,9 тис. грн.

  Загальна сума надходжень до спеціального фонду (без урахування трансфертів) бюджету району за січень – вересень становить 8 960,8 тис. грн. План на січень – вересень 2017 року виконано на 236,5 % або на 5 172,6 тис. грн. В порівнянні до минулого року надходження зросли на 698,4 тис. грн..

 

Доходна частина районного бюджету

 

За січень – вересень 2017 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів в сумі 76 595,8 тис. грн.,  що становить 113,2 відсотка до показників затверджених радою та на 14 745,8 тис. грн. більше, ніж у січні – вересні 2016 року.

Забезпечено виконання по всіх 10 – ти запланованих джерелах надходжень районного бюджету.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів)  надійшло 4 370,4 тис. грн. що на 3 332,0 тис. грн. більше запланованого показника. В порівнянні до минулого року надходження зросли на            1 109,6 тис. грн..

 

 

Дотації та субвенції з державного бюджету

 

За січень – вересень 2017 року з державного бюджету надійшли базова дотація 6 170,0 тис. грн.,  додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 17 364,3 тис.грн., субвенції -261 785,3 тис. грн., в т.ч.: освітня – 51 172,6 тис.грн., медична – 36 608,9 тис.грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 645,8 тис.грн., на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 160,0 тис.грн.,на надання пільг – 95 330,8 тис.грн., на виплату допомог – 71690,8 тис.грн., на соціально-економічний розвиток окремих територій 2 820,0 тис.грн., на погашення різниці в тарифах – 314,9 тис. грн.,на проведення виборів – 41,5 тис.грн.,  із них:

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

93 183,9 тис. грн.

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

 2146,8 тис.грн.

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ внаслідок психічного розладу

 

70 243,7 тис. грн.

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

 

   1 447,1  тис. грн.

 

 

 

 

 

Видатки бюджету

За січень-вересень 2017 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 460 935,0 тис.грн., із них: видатки загального фонду  406 335,7 тис. грн. (89,6% від планового показника), спеціального фонду - 54 599,3 тис.грн. (71,4% від планового показника).

На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 82,9% від обсягу видатків загального фонду  або  336 895,7 тис. грн. (90,4% від планового показника), що на 123 644,8 тис.грн. більше аналогічного показника за  січень-вересень 2016 року.

                                                                                                                                            

Назва галузі

 

Обсяг

видатків,

тис.грн.

 

Частка  в структурі  обсягів  загального

фонду, %

% виконання плану 

за звітний період

Сума

збільшення обсягів у порівнянні за січень-вересень

2016 року

-соцзахист і соцзабезпечення 

175 113,7

43,1

97,1

66 129,4

- освіта

97 355,3

24,0

84,3

35 227,5

-охорона здоров’я

48 394,0

11,9

85,1

16 717,7

-культура і мистецтво 

  14 272,0

3,5

80,0

4 968,3

-фізична культура і спорт   

1 760,7

0,4

80,6

601,9

Видатки соціально-культурного призначення, всього

336 895,7

82,9

90,4

123 644,8

Видатки загального фонду, всього

406 335,7

100,00

89,6

139 308,7

 

За січень-вересень 2017 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 43,1% або 175 113,7 тис.грн. (97,1% від планового показника).

На галузь «Освіта» спрямовано 24,0% від загальної суми видатків або 97 355,3 тис. грн.  (84,3% від планового показника).

На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 11,9% від обсягу видатків загального фонду або  48 394,0 тис. грн. (85,1% від планового показника).

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки у сумі 14 272,6 тис. грн.  або  3,5% від обсягу видатків загального фонду (80,0% від планового показника).

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» 0,4% видатків загального фонду або 1 760,7 тис.грн. (80,6% від планового показника).

Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишається   видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 27,0% усіх видатків загального фонду або 109 887,0  тис. грн. (88,7% від планового показника), що на 12 936,4 тис.грн. більше аналогічного показника за січень – вересень 2016 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 0,9% видатків загального фонду або 3 621,3 тис.грн. (77,9% від планового показника), що на 691,0  тис.грн. більше аналогічного показника за січень-вересень 2016 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 2,3% видатків загального фонду  або 9 277,8  тис. грн. (66,5% від планового показника), що на 123,6 тис.грн. менше аналогічного показника за січень-вересень 2016 року.

Навігація:
Категорія новин:
footer-img