Події на часі

9 Листопада, 2017 14:55:00
Категорія: Район
Житомирський район в цифрах (за січень – жовтень 2017 року)

Місцевими бюджетами району на 2017 рік затверджено:

- обсяг загального фонду – 550 135,2 тис. грн.

       в тому числі:

          доходів району – 141 358,6 тис. грн.

          базова дотації – 8 227,9 тис. грн.

          додаткова дотація – 22 947,6 тис. грн.

          субвенції – 377 601,1 тис. грн.

 

- обсяг спеціального фонду – 21 300,6 тис. грн.

 

Доходна частина бюджету району

 

За січень – жовтень 2017 року до загального фонду місцевих бюджетів  надійшло 157 336,1  тис. грн. Надходження доходів загального фонду на 11 851,3 тис. грн., або на 8,1 відсотків є більшими надходжень січня – жовтня            2016 року.

Забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації коштів до загального фонду всіх місцевих бюджетів району. Найбільшого перевиконання в абсолютних показниках досягли: Глибочицької с/р – 6 189,6 тис. грн., Оліївська с/р – 5 482,6 тис. грн., Левківська с/р – 3 996,4 тис. грн., Кам’янська с/р  – 1 630,7 тис. грн., Новогуйвинська селищна рада – 1 606,0 тис. грн. та  Садківська с/р – 1 348,4 тис. грн.

  Загальна сума надходжень до спеціального фонду (без урахування трансфертів) бюджету району за січень – жовтень становить 10 503,7 тис. грн. План на січень – жовтень 2017 року виконано на 259,6 % або на 6 457,6 тис. грн. В порівнянні до минулого року надходження зросли на 1 382,5 тис. грн..

 

Доходна частина районного бюджету

 

За січень – жовтень 2017 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів в сумі 86 672,4 тис. грн., що становить 115,9 відсотка до показників затверджених радою та на 15 871,5 тис. грн. більше, ніж у січні – жовтні 2016 року.

Забезпечено виконання по всіх 10 – ти запланованих джерелах надходжень районного бюджету.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів)  надійшло 5 064,1 тис. грн. що на 3 921,4 тис. грн. більше запланованого показника. В порівнянні до минулого року надходження зросли на            1 376,1 тис. грн..

 

 

Дотації та субвенції з державного бюджету

 

За січень – жовтень 2017 року з державного бюджету надійшли базова дотація 6 856,5 тис. грн.,  додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 19 225,4 тис.грн., субвенції -298 945,1 тис. грн., в т.ч.: освітня – 55 679,0 тис.грн., медична – 43 883,8 тис.грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 793,5 тис.грн., на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 180,0 тис.грн.,на надання пільг – 100 987,3 тис.грн., на виплату допомог – 79 083,5 тис.грн., на соціально-економічний розвиток окремих територій 2 970,0 тис.грн., на погашення різниці в тарифах – 314,9 тис. грн.,на проведення виборів – 329,1 тис.грн.,  із них:

 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

98 700,3 тис. грн.

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

 2 287,3 тис. грн.

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ внаслідок психічного розладу

 

77 484,1 тис. грн.

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

 

   1 599,4  тис. грн.

 

 

 

 

 

Видатки бюджету

За січень-жовтень місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму  506 324,3 тис.грн., із них: видатки загального фонду  444 778,5 тис. грн. (79,6% від планового показника), спеціального фонду – 61 565,8 тис.грн. (76,7% від планового показника).

На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 82,7% від обсягу видатків загального фонду  або  367 714,1 тис. грн. (79,8% від планового показника), що на 129 552,6 тис.грн. більше аналогічного показника за  січень-жовтень 2016 року.

                                                                                                                                            

Назва галузі

 

Обсяг

видатків,

тис.грн.

 

Частка  в структурі  обсягів  загального

фонду, %

% виконання плану 

за звітний період

Сума

збільшення обсягів у порівнянні за січень-жовтень

2016 року

-соцзахист і соцзабезпечення 

189 006,9

42,5

85,4

67 681,2

- освіта

107 324,6

24,1

74,8

37 607,6

-охорона здоров’я

53 437,7

12,0

73,4

18 035,9

-культура і мистецтво 

15 956,6

3,5

76,8

5 545,0

-фізична культура і спорт   

1 988,3

0,4

75,3

682,8

Видатки соціально-культурного призначення, всього

367 714,1

82,7

79,8

129 552,6

Видатки загального фонду, всього

444 778,5

100,00

79,6

146 707,3

 

За січень-жовтень 2017 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 45,5% або 189 006,9 тис.грн. (85,4% від планового показника).

На галузь «Освіта» спрямовано 24,1 % від загальної суми видатків або 107 324,6 тис. грн.  (74,8% від планового показника).

На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 12,0% від обсягу видатків загального фонду або  53 437,7 тис. грн. (73,4% від планового показника).

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки у сумі 15 956,6 тис. грн.  або  3,5% від обсягу видатків загального фонду (76,8% від планового показника).

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» 0,4% видатків загального фонду або 1 988,3 тис.грн. (75,3% від планового показника).

Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишається   видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 27,4% усіх видатків загального фонду або 121 767,3  тис. грн. (78,4% від планового показника), що на 8 674,4 тис.грн. більше аналогічного показника за січень – жовтень 2016 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 0,9% видатків загального фонду або 4 195,6 тис.грн. (72,2% від планового показника), що на 673,2  тис.грн. більше аналогічного показника за січень-жовтень 2016 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 2,6% видатків загального фонду  або 10 057,1  тис. грн. (55,8% від планового показника), що на 527,3 тис.грн. менше аналогічного показника за січень-жовтень 2016 року.

Навігація:
Категорія новин:
footer-img