Доступ до публічної інформації

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою забезпечення прозорості та відкритості Житомирської райдержадміністрації, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, райдержадміністрація надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутись до відділу інформаційної діяльності, документообігу та звернень громадян, які в установленому порядку відповідають за реєстрацію, облік, систематизацію, контроль за наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до райдержадміністрації:

– для фізичних , юридичних осіб – (відділ інформаційної діяльності, документообігу та звернень громадян, 10003, м.Житомир, вул..Л.Українки, , каб. №208, тел. 424688, rda@zhtrda.zht.gov.ua

 

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

***

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

***

Розпорядження “Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Житомирська РДА, та Порядку відшкодування цих витрат”

***

Інформаційна довідка про розгляд інформаційних запитів в Житомирській районній державній адміністрації у січні-червні 2020 року

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в Житомирському районі проводиться відповідна робота щодо реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Житомирською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

У I півріччі 2020 року до Житомирської райдержадміністрації надійшов 31 інформаційний запит.

За категорією запитувачів отримано:

 • 6 – від фізичних осіб;
 • 18 – від юридичних осіб;
 • 7 – від громадських організацій.

Основна інформація, яка цікавила запитувачів: аграрна політика та земельні відносин, розмір заробітної плати державних службовців, надання пільг, інші питання.

За формою надходження протягом звітного періоду отримано таку кількість інформаційних запитів:

 • електронною поштою – 26;
 • поштою – 3;
 • особисто – 2.

На запити, що надійшли до райдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

 

***

Інформаційна довідка про розгляд запитів на публічну інформацію  в Житомирській районній державній адміністрації у 2019 року

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в Житомирському районі проводиться відповідна робота щодо реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Житомирською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

З 1 січня по 28 грудня 2019 року до Житомирської райдержадміністрації надійшло100 запитів на публічну інформацію.

За категорією запитувачів отримано:

 • 80 – від фізичних осіб;
 • 12– від юридичних осіб;
 • 8 – від громадських організацій.

Основна інформація, яка цікавила запитувачів: аграрна політика та земельні відносини, надання пільг, ремонт доріг.

За формою надходження протягом звітного періоду отримано таку кількість інформаційних запитів:

 • електронною поштою – 78;
 • поштою – 11;
 • особисто – 11.

На запити, що надійшли до райдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.