Доступ до публічної інформації

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою забезпечення прозорості та відкритості Житомирської райдержадміністрації, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, райдержадміністрація надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутись до відділу інформаційної діяльності, документообігу та звернень громадян, які в установленому порядку відповідають за реєстрацію, облік, систематизацію, контроль за наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до райдержадміністрації:

– для фізичних , юридичних осіб – (відділ інформаційної діяльності, документообігу та звернень громадян, 10003, м.Житомир, вул..Л.Українки, , каб. №212, тел. 424703, rda@zhtrda.zht.gov.ua

Інформаційна довідка про розгляд запитів на публічну інформацію в Житомирській районній державній адміністрації у січні-вересні 2021 року

***

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

***

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

***

Розпорядження “Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Житомирська РДА, та Порядку відшкодування цих витрат”

***

Інформаційна довідка про розгляд інформаційних запитів в Житомирській районній державній адміністрації у січні – червні 2021 року

Інформаційна довідка про розгляд інформаційних запитів в Житомирській районній державній адміністрації у січні-березні 2021 року

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в Житомирському районі проводиться відповідна робота щодо реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Житомирською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

З 1 січня по 31 березня 2021 року до Житомирської райдержадміністрації надійшло 17 інформаційних запитів.

За категорією запитувачів отримано:

 • 10 – від фізичних осіб;
 • 5 – від юридичних осіб;
 • 2 – від громадських організацій.

Основна інформація, яка цікавила запитувачі: аграрна політика та земельні відносин , надання пільг, інше.

За формою надходження протягом звітного періоду отримано таку кількість інформаційних запитів:

 • електронною поштою – 5;
 • поштою – 12.

На запити, що надійшли до райдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

***

Стан забезпечення Житомирською районною державною адміністрацією права громадян на доступ до публічної інформації у 2020 році

 З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в Житомирському районі проводиться відповідна робота щодо реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Закон “Про доступ до публічної інформації” визначає механізми реалізації одного з основоположних прав людини – права на отримання інформації, зокрема, про діяльність органів влади.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.  Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній чи письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.  Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити: 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації є відділ інформаційної діяльності, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.

У 2020 році до районної державної адміністрації надійшло 43 запити на публічну інформацію, з них:

Від фізичнихосіб-11 запитів, від юридичних осіб – 23, від громадських організацій – 9 запитів.

Найбільш запитувана інформація з питань аграрної політики та земельних відносин, діяльності закладів освіти району, житлової політики.

На запити, що надійшли до райдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

***

Стан забезпечення Житомирською районною державною адміністрацією права громадян на доступ до публічної інформації у січні-вересні 2020 року

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в Житомирському районі проводиться відповідна робота щодо реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Закон “Про доступ до публічної інформації” визначає механізми реалізації одного з основоположних прав людини – права на отримання інформації, зокрема, про діяльність органів влади.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.  Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній чи письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.  Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити: 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації є відділ інформаційної діяльності, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.

У січні-вересні 2020 року до районної державної адміністрації надійшло 36 запитів на публічну інформацію, з них:

від фізичних осіб – 8 запитів, від юридичних осіб – 20, від громадських організацій – 8 запитів.

Найбільш запитувана інформація з питань аграрної політики та земельних відносин, діяльності закладів освіти району, житлової політики..

На запити, що надійшли до райдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

***

Інформаційна довідка про розгляд інформаційних запитів в Житомирській районній державній адміністрації у січні-червні 2020 року

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в Житомирському районі проводиться відповідна робота щодо реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Житомирською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

У I півріччі 2020 року до Житомирської райдержадміністрації надійшов 31 інформаційний запит.

За категорією запитувачів отримано:

 • 6 – від фізичних осіб;
 • 18 – від юридичних осіб;
 • 7 – від громадських організацій.

Основна інформація, яка цікавила запитувачів: аграрна політика та земельні відносин, розмір заробітної плати державних службовців, надання пільг, інші питання.

За формою надходження протягом звітного періоду отримано таку кількість інформаційних запитів:

 • електронною поштою – 26;
 • поштою – 3;
 • особисто – 2.

На запити, що надійшли до райдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

 

***

Інформаційна довідка про розгляд запитів на публічну інформацію  в Житомирській районній державній адміністрації у 2019 року

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в Житомирському районі проводиться відповідна робота щодо реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Житомирською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

З 1 січня по 28 грудня 2019 року до Житомирської райдержадміністрації надійшло100 запитів на публічну інформацію.

За категорією запитувачів отримано:

 • 80 – від фізичних осіб;
 • 12– від юридичних осіб;
 • 8 – від громадських організацій.

Основна інформація, яка цікавила запитувачів: аграрна політика та земельні відносини, надання пільг, ремонт доріг.

За формою надходження протягом звітного періоду отримано таку кількість інформаційних запитів:

 • електронною поштою – 78;
 • поштою – 11;
 • особисто – 11.

На запити, що надійшли до райдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.