Економіка

Аналітична довідка про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Житомирському районі на 2017-2020 роки за І півріччя 2019 року

***

Аналітична довідка щодо підсумків виконання Програми економічного і соціального розвитку району за І півріччя 2019 року

***

Аналіз результативності соціально-економічних показників

за січень – березень 2019 року

За результатами моніторингу та оцінки результативності діяльності райдержадміністрації за І квартал 2019 року, які здійснено відповідно до доручення голови ОДА від 24.02.2016 № 0931/42/2-16 «Щодо проведення моніторингу та оцінки результативності діяльності районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення» Житомирський район посів перше місце серед районів області.

Оцінка проведена за 26 показниками, визначеними у додатку 1 до Доручення, що характеризують ситуацію у соціально-економічному розвитку районів та міст обласного значення за 5 напрямами (економічна ефективність, інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця, фінансова самодостатність, ефективність ринку праці, розвиток інфраструктури).

За результатами оцінки результативності діяльності районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення за січень-березень 2019 року з 1 по 5 місця посіли м. Малин (1), м. Житомир (2), Житомирський район (3), Хорошівський район (4), Коростишівський район (5).

Третє місце Житомирському району забезпечено тим, що за 7 показниками район зайняв з 1 по 5 місця, за 5 показниками 6-9 місця.

Район увійшов до п’ятірки лідерів за напрямами «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця» (1 місце), «Розвиток інфраструктури»
(2 місце) та «Ефективність ринку праці» (4 місце).

Напрям «Економічна ефективність» включає 6 показників, які характеризують стан розвитку основних галузей реального сектору економіки (промисловість та сільське господарство).

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення за січень-березень 2019 року склав 10495,4 грн (7 місце).

Збільшився обсяг реалізації на забій худоби та птиці в живій вазі в підприємствах за січень-березень 2019 року до січня-березня 2018 року на 111,3% (10 місце).

Зростання поголів’я великої рогатої худоби в підприємствах склало 20,3% (1 місце).

Зростання поголів’я корів в підприємствах склало 7,1% (6 місце).

Виробництво молока за січень-березень 2019 року до січня-березня 2018 року збільшилось на 32,5 % (6 місце).

Місце району за цим напрямом 13.

Напрям «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця» включає 4 показники, які характеризують ситуацію із залученням у розвиток районів міст обласного значення інвестиційних ресурсів та стан зовнішньої торгівлі товарами (експорт).

У січні-березні 2019 року обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку року склав 1928,3 грн (1 місце).

За станом на 01.04.2019 зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), до обсягу на початок 2019 року склало 1,3% (22 місце).

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування за станом на 01.04.2019 склав 90,2 дол. США (13 місце).

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення становив 576,4 дол. США (1 місце).

Місце району за цим напрямом 1.

Напрям «Фінансова самодостатність» включає 3 показники, які характеризують динаміку росту доходів місцевих бюджетів та стан погашення податкового боргу.

У січні-березні 2019 року темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з відповідним періодом 2018 року становить 5,3% (24 місце).

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення у січні-березні 2019 року склали 1,128 тис. грн (7 місце).

Зростання податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі у січні-березні 2019 року проти січня-березня 2018 року загалом по району склало 13,2% (20 місце).

Місце району за цим напрямом 13.

Напрям «Ефективність ринку праці» включає 8 показників, які характеризують ситуацію щодо безробіття та зайнятості населення, динаміку росту середньомісячної заробітної плати штатних працівників та стан погашення заборгованості з її виплати, зростання (зменшення) населення та ефективність діяльності робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

У січні-березні 2019 року у Житомирському районі населення залишилося без змін 0,00% (2 місце).

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

У січні-березні 2019 року середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника склала 8435,0 грн (4 місце).

У I кварталі 2019 року зростання заробітної плати штатних працівників до I кварталу 2018 року склало 16,4% (15 місце).

Темп зростання зареєстрованих безробітних у січні-березні 2019 року до січня-березня 2018 року склав 116,1% (25 місце).

У січні-березні 2019 року співвідношення чисельності безробітних громадян до кількості вакансій загалом по району становило 4 особи (7-8 місце).

Ефективність діяльності робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (кількість виявлених працівників без належного оформлення трудових відносин за результатами обстежень у співвідношення до кількості СГ – платників ЄСВ та з урахуванням кількості осіб, працю яких легалізовано) за станом на 01.04.2019 року складає 2,6 особи (25 місце).

Темп зростання заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг у січні-березні 2019 року до січня-березня 2018 року склав 112,4% (1 місце).

Місце району за цим напрямом 4.

Напрям «Розвиток інфраструктури» включає 2 показника, які характеризують темпи зростання (зменшення) обсягів прийнятого в експлуатацію житла.

Темп зростання обсягу прийнятого в експлуатацію житла у січні-березні 2019 року склав 155,4% (19 місце).

Найбільший обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення за січень-березень 2018 року у Житомирському районі 1762,9 кв. метрів загальної площі (1 місце).

Місце району за цим напрямом 2.

***

Стан інвестиційної діяльності та інвестиційних надходжень в економіку району за І квартал 2019 року.

 Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку року становив 1928,3 грн (січень-березень 2018 року – 2077,1 грн).

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), до обсягу на початок року – 98,7% (за станом на 1 квітня 2018 року – 103,4%).

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування становив 90,2 доларів США (за станом на 1 квітня 2018 року – 63,5 доларів США).

Обсяг експорту товарів у січні – березні 2019р. становив 41475,1 тис. дол. США, імпорту – 24586,2 тис. дол. США. Порівняно з січнем – березнем 2018р. експортні поставки зросли на 40,0%, імпортні – на 11,7%.

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення – 576,4 дол. США (січень-березень 2018 року – 414,3 дол. США).

 Зовнішня торгівля товарами за січень березень 2019 року

  Тис. дол. США У % до січня –березня 2018р. У % до загального обсягу по області
Експорт товарів 41475,1 140,0 22,9
Імпорт товарів 24586,2 111,7 18,1
Сальдо (+/–) +16888,9 х х
Коефіцієнт покриття
експортом імпорту
1,69 х х

 

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 16888,9 тис. дол. США (у січні – березні 2018р. також позитивне – 7617,4 тис. дол. США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,69 проти 1,35 – у січні – березні 2018року.

 ***

Звіт

 про виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирському районі на 2017 – 2020 роки за І квартал 2019 року

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Житомирському районі на 2017-2020 роки затверджена рішенням 8 сесії 7 скликання Житомирської районної ради від 15 грудня 2016 року.

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості різних соціально-ґендерних груп населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності з метою сприяння соціально-економічному розвитку населених пунктів району, спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва.

Реалізація цієї мети досягається шляхом послідовного здійснення активної регіональної політики щодо цього сектора економіки, поєднання інтересів підприємництва та адміністративно-територіальних одиниць з використанням особливостей і вигод їх географічного розташування, природно-ресурсного та рекреаційного потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв’язку місцевих органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими формуваннями, визначення пріоритетних напрямів розвитку.

Загальний стан підприємництва характеризується такими показниками: станом на 01.01.2019 року в районі нараховується 4407 суб’єктів господарської діяльності, з них – 1380 юридичних осіб та 3027 фізичних осіб-підприємців.

З початку року започаткували свою діяльність 115 новоутворених суб’єктів господарювання, з яких 14 юридичних осіб та 101 фізична особа – підприємець. Водночас припинили свою господарську діяльність 65 фізичних осіб-підприємців та 5 юридичних осіб.

Кількість малих підприємств району становить 355 одиниць, середніх же 25, кількість найманих працівників на малих підприємствах становить 2183 особи, на середніх 7130 осіб.

Протягом звітного періоду від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва по єдиному податку до районного бюджету надійшло
5682,5 тис. грн, що на 27,4 % більше минулорічного періоду.

Галузева структура малого підприємництва району свідчить, що переважна частина суб’єктів підприємницької діяльності працює у сфері торгівельного обслуговування та посередництва. Представниками малого бізнесу обслуговується велика частина споживчого ринку району. Дуже повільно розвивається підприємництво у сфері промислового виробництва та побутового обслуговування, особливо в сільській місцевості.

Мережа закладів торгівлі та ресторанного господарства району нараховує 455 об’єктів. Побутові послуги в районі надає 41 суб’єкт господарювання.

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, підвищення рівня задоволеності замовників якістю наданих послуг, а також відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в районі діє Центр надання адміністративних послуг (далі-Центр). Центр забезпечує безперебійне та своєчасне надання всіх визначених чинним законодавством адміністративних послуг та дозвільних документів, яких станом на звітну дату надається 139 найменувань.

Проте перелік не є остаточним і постійно зазнає змін відповідно до змін у законодавстві.

Так з початку 2019 року Центром надано 2805 адміністративних послуг.

Центр має доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що значно спрощує надання адміністративних та дозвільно-погоджувальних послуг суб’єктам звернення.

В районі налагоджена взаємодія між райдержадміністрацією, та Житомирським міським центром зайнятості з питань залучення безробітних до підприємницької діяльності.

У звітному періоді 10 осіб пройшли професійне навчання у роботодавців, шляхом стажування на робочому місці. Проведено 9 семінарів: «Як розпочати свій бізнес», в яких взяли участь 17 безробітних осіб. Безробітні отримали певні знання з основ ринкової економіки, оподаткування, правових аспектів підприємницької діяльності, бухгалтерського обліку, бізнес-планування.

У січні-березні 2019 року заяву на отримання компенсації фактичних витрат на сплату єдиного внеску до Житомирського міського центру зайнятості подали 2 роботодавці, які створили нові робочі місця та працевлаштували 2 безробітних, зокрема: 1 особу, яка має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; 1 особу в пріоритетних видах економічної діяльності.

З метою формування прозорого ринку праці та виявлення фактів наймання працівників без оформлення трудових відносин, розпорядженням голови райдержадміністрації створено робочу групу щодо перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території району і використовують працю найманих працівників. З початку року членами робочої групи було обстежено 82 суб’єкти господарювання. За результатами вжитих заходів легалізовано працю 97 осіб, в т.ч. працю 2 осіб було легалізовано шляхом укладання трудових угод та 95 – шляхом залучення до державної реєстрації, як фізичних осіб-підприємців.

Виконуючи завдання щодо ресурсного та інформаційного забезпечення малого і середнього бізнесу, на сайті Житомирської райдержадміністрації в рубриці «Інвестиційна привабливість» розміщено інвестиційну характеристику району та інвестиційні пропозиції нежитлових приміщень, виробничих приміщень, об’єктів незавершеного будівництва та вільних земельних ділянок, що пропонуються для викупу або передачі в оренду.

На постійній основі здійснюється інформування щодо можливості участі суб’єктів господарювання району у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, економічних конференціях, семінарах тощо.

Щодо формування інфраструктури підтримки розвитку підприємництва, то на території району працює кредитна спілка, 15 громадських об’єднань та організацій, «Гарячі лінії», які вирішують питання, що стосуються підприємницької діяльності.

Фінансове забезпечення Програми здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування. У звітному році на виконання заходів програми кошти не виділялися.

***

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку й Офіс з просування експорту України у рамках ініціативи ЄС EU4Business запрошують українських виробників продуктів харчування до участі у Торговій місії до Грузії, яка відбудеться у м. Тбілісі з 10 по 12 вересня 2019 року.

Мета торгової місії: створення торгових можливостей для українських виробників для виходу та розширення власного експорту на ринок Грузії через встановлення ділових контактів з потенційними грузинськими партнерами.

До участі у заході запрошуються виробники випічки, шоколаду та виробів з шоколаду, перероблених фруктів та овочів, молочної продукції, переробленого м’яса.

До бізнес-делегації, за допомогою професійного іноземного консультанта, буде відібрано 23 компанії з найбільшим потенціалом виходу на ринок Грузії та готовністю багато і наполегливо працювати, щоб підкорити грузинський ринок.

Учасники місії можуть розраховувати на:

 • індивідуально організовані В2В-зустрічі, заплановані іноземним консультантом;
 • вивчення торгових можливостей Грузії на місці;
 • аналіз торгових можливостей у Грузії та рекомендації щодо виходу на локальний ринок;
 • візити на грузинські підприємства для обміну досвідом.

На всі ці заходи кошти виділяють ЄС у рамках ініціативи EU4Business та Уряд України. Учасники оплачують лише квиток, проживання, харчування та індивідуальні витрати.

Реєстрація на захід триває до 20 червня 2019 року включно за посиланням: http://bit.ly/TMGeorgia.

З організаційних питань щодо участі в заході та його формату просимо звертатись до Юлії Котової – jkotova@fsr.org.ua, представника проекту «Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення доступу до зовнішніх ринків», що фінансується в рамках ініціативи ЄС EU4Business та реалізується ЄБРР, та Андрія Литвина – alytvyn@epo.org.ua, представника Державної установи «Офіс з просування експорту України».

***

Про «Український експортний тиждень – 2019».

Інформуємо, що в період з 3 по 7 червня 2019 року Торгово-промислова палата України спільно з Мінагрополітики, Мінекономрозвитку й іншими органами державної та місцевої влади проводить комплексний захід «Український експортний тиждень – 2019».

«Український експортний тиждень – 2019» – національна виставково-конгресова платформа з комплексного представлення експортного потенціалу України, популяризації та просування товарів і послуг на світовий та європейські ринки.

Упродовж 3–6 червня відбудеться понад 40 ділових заходів (панельних дискусій, воркшопів, B2B-зустрічей), зокрема: 

 • V Національний експортний форум (ТПП України, 3 червня);
 • виставка «АГРО – 2019» (Національний комплекс «Експоцентр України», 4–7 червня);
 • Міжнародний аграрний форум «АГРО 4.0» (Національний комплекс «Експоцентр України», 4–6 червня). 

 

Під час заходів є можливість:    

 • отримати відповіді на всі питання з фінансової, економічної, зовнішньоекономічної, валютної сфер;
 • з перших вуст дізнатися про актуальні й ефективні інструменти фінансової підтримки (інвестицій у бізнес);
 • установити прямі контакти з іноземними партнерами;
 • презентувати свої проекти та розробки іноземним інвесторам;
 • налагодити ділові стосунки з представниками вітчизняного бізнесу (B2B-комунікації).

З організаційних питань щодо участі в заході та його формату просимо звертатись до Олени Барсук – тел.:  (044) 584 28 19, e-mail: bea-zed@ucci.org.ua;

Ольги Гордині – тел.: (044) 584 28 19, e-mail: gov-zed@ucci.org.ua.

 

ОГОЛОШЕННЯ

З метою сприяння взаємодії малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування на селі, для підтримки розвитку сільських територій та громад, популяризації життя в селі, збереження історико-культурної спадщини, AgroPortal оголошено IV Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України 2019».

Форматом конкурсу передбачено відбір найкращого бізнес-плану розвитку сільських територій, розробленого громадою для свого населеного пункту, реалізація якого допоможе вирішити соціальні, економічні, екологічні проблеми та сприятиме розвитку зеленого туризму.

Інформацію про проведення IV Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019» розміщено на сайті AgroPortal (http:/agroportal.ua) у розділі «Конкурс».

***

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у рамках виконання Експортної стратегії України на період 2017-2021 років, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1017-р, здійснює опитування підприємств-експортерів щодо доступної державної підтримки.

Запрошуємо до участі в опитуванні, яке знаходиться за посиланням https://bit.ly/2TJlZgJ.

***

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ до проекту Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року   Термін подання проєктних ідей продовжено до 15 листопада!!!!!