Житомирський район в цифрах (за січень – березень 2020 року)

фінанси

Місцевими бюджетами району на 2019 рік затверджено:

– обсяг загального фонду – 341 315,4 тис. грн.

в тому числі:

доходів району – 164 768,0 тис. грн.

базова дотації – 15 807,6 тис. грн.

освітня субвенція – 87 937,4 тис. грн.

медична субвенція – 7805,5 тис. грн.

дотація з місцевого бюджету іншим

місцевим бюджетам – 5 295,9 тис. грн.

субвенції з місцевих бюджетів

іншим місцевим бюджетам – 59 701,9 тис. грн.

– обсяг спеціального фонду – 6 010,3 тис. грн.

 

Доходна частина бюджету району

За січень – березень 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів  надійшло 41 602,1 тис. грн., що на 9 797,1 тис. грн, або на 30,8 відсотка більше надходжень відповідного періоду минулого року.

Затверджений план на І квартал 2020 року по власних доходах перевиконали всі 16 сільських рад та Новогуйвинська селищна ради, за рахунок чого до їх бюджетів додатково надійшло 5 152,8 тис. грн. Найбільшого перевиконання в абсолютних показниках досягли: Левківська сільська рада – 2 322,5 тис. грн., Садківська сільська рада – 1 014,7 тис. грн., Новогуйвинська селищна рада – 464,0 тис. грн., Високопічська сільська рада – 221,1 тис. грн., Іванівська сільська рада – 205,1 тис. грн.  та Озерянківська сільська рада – 207,5 тис. грн.

Загальна сума надходжень до спеціального фонду (без урахування трансфертів) бюджету району за січень – березень 2020 року становить 1 105,9 тис. грн. В порівнянні до минулого року у співставних умовах надходження зменшились на 972,1 тис. грн.

Доходна частина районного бюджету

За січень – березень 2020 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів (без трансфертів) в сумі 22 367,2 тис. грн.,  що становить 117,3 відсотка до показників затверджених радою та на 4 394,2 тис. грн. більше, ніж у січні – березні 2019 року.

Забезпечено виконання по всіх запланованих джерелах надходжень зального фонду районного бюджету.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів)  надійшло 567,4 тис. грн. що на 485,0 тис. грн. більше запланованого показника. В порівнянні до минулого року надходження зменшились на 740,6 тис. грн.

Дотації та субвенції з державного бюджету

За січень-березень 2020 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 3 951,6 тис. грн., субвенції – 26 686,3 тис. грн., в т.ч.: освітня – 18 880,8 тис. грн., медична – 7 805,5 тис. грн.

З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 1 323,4 тис. грн., субвенції: на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 90,2 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 571,1 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 4 707,2 тис. грн., інші субвенції –  1 636,2 тис. грн.

Видатки бюджету

За січень-березень 2020 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 86 332,7 тис. грн., із них: видатки загального фонду   –  84 054,8  тис. грн., спеціального фонду –   2 277,9 тис. грн.

На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 71,6 % від обсягу видатків загального фонду  або  60 204,2 тис. грн. (76,8 % від планового показника), що на 51 872,3 тис. грн. менше показника за січень-березень 2019 року.

 

Назва галузі

 

План за звітний період, тис.грн.

 

Обсяг видатків тис.грн. Частка  в структурі  обсягів  загального

фонду, %

% виконання плану

 

Сума

збільшення обсягів у порівнянні за січень-березень

2019 року

-соціальний захист і соціальне забезпечення 4 911,2 3 528,6       4,2 71,8              56 639,5
– освіта 49 044,5  37 746,5 44,9 77,0        1 864,5
-охорона здоров’я 19 257,0 14 943,0 17,8 77,6       +   2 590,3
-культура і мистецтво 4 282,2 3 434,8 4,0 92,4     +   431,2
-фізична культура і спорт 883,2  551,3 0,7 62,4         118,8
Видатки соціально-культурного призначення, всього 78 378,1 60 204,2 71,6 76,8         –   51 872,3
Видатки загального фонду, всього 106 764,6   

84 054,8

100 78,7          – 46 969,2

 

За січень-березень 2020 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на освіту – 44,9 % або 37 746,5 тис. грн. (77,0% від планового показника).

На галузь «Соціальний захист і соціальне забезпечення  » спрямовано 4,2 % від загальної суми видатків або 3 528,6 тис. грн.  (71,8 % від планового показника).

На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 17,8 % від обсягу видатків загального фонду 14 943,0 тис. грн. (77,6 % від планового показника).

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки на  3 434,8 тис. грн.  або  4,0 % від обсягу видатків загального фонду (92,4 % від планового показника).

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» використано 0,7 % видатків загального фонду або 551,3 тис. грн. (62,4 % від планового показника).

Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишаються   видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 55,1 % усіх видатків загального фонду або 46 280,3  тис. грн. (90,5 % від планового показника), що на 5 578,2 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-березень 2019 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 1,0% видатків загального фонду або 1 117,1 тис. грн. (52,1 % від планового показника), що на 288,1 тис. грн. меньше аналогічного показника за січень-березень 2019 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 3,7 % видатків загального фонду  або 3 145,5  тис. грн. (43,7 % від планового показника), що на 1 532,2 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-березень 2019 року.