Житомирський район в цифрах (за січень – квітень 2019 року)

бюджет

Місцевими бюджетами району на 2019 рік затверджено:

– обсяг загального фонду – 512 479,9 тис. грн.

в тому числі:

доходів району – 140 083,6 тис. грн.

базова дотації – 7 957,1 тис. грн.

освітня субвенція – 73 402,9 тис. грн.

медична субвенція – 28 637,7 тис. грн.

дотація з місцевого бюджету іншим

місцевим бюджетам – 14 025,5 тис. грн.

субвенції з місцевих бюджетів

іншим місцевим бюджетам – 248 373,1 тис. грн.

– обсяг спеціального фонду – 8 585,3тис. грн.

Доходна частина бюджету району

За січень – квітень 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів  надійшло 48 715,2 тис. грн., що на 8 225,9 тис. грн., або на 20,3 відсотка більше надходжень відповідного періоду минулого року (у співставних умовах).

Затверджений план на 4 місяці 2019 року по власних доходах перевиконали всі 16 сільських рад та Новогуйвинська селищна ради, за рахунок чого до їх бюджетів додатково надійшло 3 182,0 тис. грн. Найбільшого перевиконання в абсолютних показниках досягли: Новогуйвинська селищна рада – 1148,5 тис. грн., Левківська сільська рада – 587,4 тис.грн., Садківська сільська рада – 563,8 тис.грн., Троянівська сільська рада – 170,8 тис. грн. та Високопічська сільська рада – 133,7 тис. грн.

Загальна сума надходжень до спеціального фонду (без урахування трансфертів) бюджету району за січень – квітень 2019 року становить 2 304,1 тис. грн. В порівнянні до минулого року у співставних умовах надходження зменшились на 745,0 тис. грн.

Доходна частина районного бюджету

За січень – квітень 2019 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів (без трансфертів) в сумі 29 646,1 тис. грн.,  що становить 116,9 відсотка до показників затверджених радою та у співставних умовах на 5 642,9 тис. грн. більше, ніж у січні – квітні 2018 року.

Забезпечено виконання по всіх запланованих джерелах надходжень зального фонду районного бюджету.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів)  надійшло 1 290,1 тис. грн. що на 820,3 тис. грн. більше запланованого показника. В порівнянні до минулого року надходження зменшились на 693,2 тис. грн.

Дотації та субвенції з державного бюджету

За січень – квітень 2019 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 2 652,4 тис. грн., субвенції – 32 153,7 тис. грн., в т.ч.: освітня – 22 608,0 тис. грн., медична – 9 545,7 тис. грн.

З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 4 677,3 тис. грн., субвенції: на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 267,3 тис. грн., на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 101,8 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти –         596,5 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я – 6 554,8 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій – 39 038,8 тис. грн., на виплату допомог – 31 587,1 тис. грн., інші субвенції – 1 385,8 тис. грн.

Стабілізаційна дотація до районного бюджету у І кварталі 2019 році не надходила.

Видатки бюджету

За січень-квітень 2019 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 180 040,4 тис. грн., із них: видатки загального фонду   –  170 110,2  тис. грн., спеціального фонду –  9 930,2 тис. грн.

На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 84,8 % від обсягу видатків загального фонду  або  144 226,3 тис. грн. (33,4 % від планового показника), що на 60 388,0 тис. грн. менше показника за січень-квітень 2018 року.

За січень-квітень 2019 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 43,7 % або 74 407,8 тис. грн. (37,8% від планового показника).

На галузь «Освіта» спрямовано 28,1 % від загальної суми видатків або 47 720,9 тис. грн.  (29,4 % від планового показника).

На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 10,0 % від обсягу видатків загального фонду 17 077,6 тис. грн. (29,8 % від планового показника).

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки у сумі 4 084,7 тис. грн.  або  2,4 % від обсягу видатків загального фонду (33,1 % від планового показника).

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» 0,6 % видатків загального фонду або 935,3 тис. грн. (28,0 % від планового показника).

Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишається   видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 31,9% усіх видатків загального фонду або 54 265,0  тис. грн. (30,5 % від планового показника), що на 2 862,9 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-квітень 2018 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 1,2 % видатків загального фонду або 1 970,5 тис. грн. (29,4 % від планового показника), що на 285,9 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-квітень 2018 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 3,5 % видатків загального фонду  або 5 893,7  тис. грн. (39,9 % від планового показника), що на 743,4 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-квітень 2018 року.