Житомирський район в цифрах (за січень-жовтень 2019 року)

бюджетфінанси

Місцевими бюджетами району на 2019 рік затверджено:

– обсяг загального фонду – 508 111,0 тис. грн.

в тому числі:

доходів району – 152 133,4 тис. грн.

базова дотації – 7 957,1 тис. грн.

освітня субвенція – 73 402,9 тис. грн.

медична субвенція – 28 637,7 тис. грн.

дотації з місцевих бюджетів іншим

місцевим бюджетам – 14 025,5 тис. грн.

субвенції з місцевих бюджетів

іншим місцевим бюджетам – 231 954,4 тис. грн.

– обсяг спеціального фонду – 10 846,5 тис. грн.

 Доходна частина бюджету району

За січень – жовтень 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів  надійшло 133 400,3 тис. грн., що на 23 770,8 тис. грн, або на 21,7 відсотка більше надходжень відповідного періоду минулого року (у співставних умовах).

Затверджений план на 10 місяців 2019 року по власних доходах перевиконали всі 16 сільських рад та Новогуйвинська селищна ради, за рахунок чого до їх бюджетів додатково надійшло 3 935,8 тис. грн. Найбільшого перевиконання в абсолютних показниках досягли: Левківська сільська рада – 1 530,5 тис. грн., Сінгурівська сільська рада – 514,8 тис. грн., Новогуйвинська селищна рада – 339,7 тис. грн., Садківська сільська рада – 312,2 тис. грн., Іванівська сільська рада – 308,5 тис. грн., та Високопічська сільська рада – 155,0 тис. грн

Загальна сума надходжень до спеціального фонду (без урахування трансфертів) бюджету району за січень – жовтень 2019 року становить 6 107,9тис. грн. В порівнянні до минулого року у співставних умовах надходження зменшились на 4 639,4 тис. грн.

Доходна частина районного бюджету

За січень – жовтень 2019 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів (без трансфертів) в сумі 80 740,7 тис. грн.,  що становить 105,8 відсотка до показників затверджених радою та у співставних умовах на 15 990,6 тис. грн. більше, ніж у січні – жовтні 2018 року.

Забезпечено виконання по всіх запланованих джерелах надходжень зального фонду районного бюджету.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів)  надійшло 3 715,2 тис. грн. що на 2 540,8 тис. грн. більше запланованого показника. В порівнянні до минулого року надходження зменшились на 3 424,7 тис. грн.

  Дотації та субвенції з державного бюджету

За січень – жовтень 2019 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 6 631,0 тис. грн., субвенції – 85 997,0 тис. грн., в т.ч.: освітня – 62 132,3 тис. грн., медична – 23 864,7 тис. грн.

З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 11 629,7 тис. грн., субвенції: на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 315,8 тис. грн., на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 333,6 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 573,6 тис. грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 565,0 тис.грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 16 317,0 тис. грн., за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 388,9 тис.грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок залишку відповідної субвенції з державного бюджету – 1 154,4 тис.грн., на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 95,3 тис.грн., на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 1 291,6 на надання пільг та житлових субсидій – 46 550,6 тис. грн., на виплату допомог – 83 218,2 тис. грн., інші субвенції –  6 018,6 тис. грн., із них:

 

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

43 957,9 тис. грн.

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 592,7 тис. грн.
– на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ внаслідок психічного розладу  

80 903,3 тис. грн.

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  

2 314,9 тис. грн.

 

 

 

 

Видатки бюджету

За січень-жовтень 2019 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 431 847,3 тис. грн., із них: видатки загального фонду   –  400 010,1  тис. грн., спеціального фонду –   31 837,2 тис. грн.

На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 81,9 % від обсягу видатків загального фонду  або  327 778,7 тис. грн. (91,3 % від планового показника), що на 72 014,4 тис. грн. менше показника за січень-жовтень 2018 року.

 

Назва галузі

 

План за звітний період, тис.грн.

 

Обсяг видатків тис.грн. Частка  в структурі  обсягів  загального

фонду, %

% виконання плану

 

Сума

збільшення обсягів у порівнянні за січень-вересень

2018 року

-соціальний захист і соціальне забезпечення 154 090,5 143 505,3       35,9 93,1          66 768,3
– освіта 140 210,7  124 618,2 31,1 88,9        5 927,1
-охорона здоров’я 49 191,2 45 940,7 11,5 93,4       – 11 687,1
-культура і мистецтво 12 077,7 11 061,7 2,8 91,6        +      626,5
-фізична культура і спорт 3 256,0  2 652,8 0,6 81,5            112,6
Видатки соціально-культурного призначення, всього 358 826,1  

327 778,7

81,9 91,3         –   72 014,4
Видатки загального фонду, всього 437 726,1   

400 010,1

100 91,4          –  74 718,8

За січень-жовтень 2019 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 35,9 % або 143 505,3 тис. грн. (93,1% від планового показника).

На галузь «Освіта» спрямовано 31,1 % від загальної суми видатків або 124 618,2 тис. грн.  (88,9 % від планового показника).

На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 11,5 % від обсягу видатків загального фонду 45 940,7 тис. грн. (93,4 % від планового показника).

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки у 11 061,7 тис. грн.  або  2,8% від обсягу видатків загального фонду (91,6 % від планового показника).

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» використано 0,6 % видатків загального фонду або 2 652,8 тис. грн. (81,5 % від планового показника).

Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишаються   видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 35,8 % усіх видатків загального фонду або 143 051,6  тис. грн. (93,9 % від планового показника), що на 8 398,9 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-жовтень 2018 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 1,2% видатків загального фонду або 4 722,6 тис. грн. (80,2 % від планового показника), що на 171,1 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-жовтень 2018 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 2,5 % видатків загального фонду  або 10 029,5  тис. грн. (64,9 % від планового показника), що на 391,9 тис. грн. менше аналогічного показника за січен