Житомирський район в цифрах (за січень-вересень 2019 року)

фінанси

Місцевими бюджетами району на 2019 рік затверджено:

– обсяг загального фонду – 516 189,9 тис. грн.

в тому числі:

доходів району – 154 300,0 тис. грн.

базова дотації – 7 957,1 тис. грн.

освітня субвенція – 73 402,9 тис. грн.

медична субвенція – 28 637,7 тис. грн.

дотація з місцевого бюджету іншим

місцевим бюджетам – 14 025,5 тис. грн.

субвенції з місцевих бюджетів

іншим місцевим бюджетам – 230 596,9 тис. грн.

– обсяг спеціального фонду – 11 183,9 тис. грн.

Доходна частина бюджету району

За січень – вересень 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів  надійшло 117 847,2 тис. грн., що на 20 537,0 тис. грн, або на 20,5 відсотка більше надходжень відповідного періоду минулого року (у співставних умовах).

Затверджений план на 9 місяців 2019 року по власних доходах перевиконали всі 16 сільських рад та Новогуйвинська селищна ради, за рахунок чого до їх бюджетів додатково надійшло 5 360,5 тис. грн. Найбільшого перевиконання в абсолютних показниках досягли: Левківська сільська рада – 1 933,0 тис. грн., Новогуйвинська селищна рада – 1 026,3 тис. грн., Садківська сільська рада – 740,4 тис. грн., Іванівська сільська рада – 466,8 тис. грн., Сінгурівська сільська рада – 390,4 тис. грн. та Високопічська сільська рада – 186,0 тис. грн

Загальна сума надходжень до спеціального фонду (без урахування трансфертів) бюджету району за січень – вересень 2019 року становить 5 221,1 тис. грн. В порівнянні до минулого року у співставних умовах надходження зменшились на 3 854,5 тис. грн.

Доходна частина районного бюджету

За січень – вересень 2019 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів (без трансфертів) в сумі 71 822,7 тис. грн.,  що становить 103,8 відсотка до показників затверджених радою та у співставних умовах на 13 834,0 тис. грн. більше, ніж у січні – вересні 2018 року.

Забезпечено виконання по всіх запланованих джерелах надходжень зального фонду районного бюджету.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів)  надійшло 3 077,3 тис. грн. що на 2020,3 тис. грн. більше запланованого показника. В порівнянні до минулого року надходження зменшились на 3 462,1 тис. грн.

Дотації та субвенції з державного бюджету

За січень – вересень 2019 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 5 967,9 тис. грн., субвенції – 77 861,1 тис. грн., в т.ч.: освітня – 56 382,9 тис. грн., медична – 21 478,2 тис. грн.

З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 10 470,3 тис. грн., субвенції: на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 315,8 тис. грн., на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 308,1 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 410,4 тис. грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 565,0 тис.грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 14 685,1 тис. грн., за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 388,9 тис.грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок залишку відповідної субвенції з державного бюджету – 1 154,4 тис.грн., на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 84,6 тис.грн., на надання пільг та житлових субсидій – 45 754,1 тис. грн., на виплату допомог – 74 308,3 тис. грн., інші субвенції –  5 428,4 тис. грн., із них:

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

43 229,4 тис. грн.

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 524,7 тис. грн.
– на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ внаслідок психічного розладу  

72 200,5 тис. грн.

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  

2 107,8 тис. грн.

 

 

 

Видатки бюджету

За січень-вересень 2019 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 385 259,2 тис. грн., із них: видатки загального фонду   –  360 294,9  тис. грн., спеціального фонду –   24 964,3 тис. грн.

На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 82,2 % від обсягу видатків загального фонду  або  296 091,6 тис. грн. (90,0 % від планового показника), що на 73 524,3 тис. грн. менше показника за січень-вересень 2018 року.

 

Назва галузі

 

План за звітний період, тис.грн.

 

Обсяг видатків тис.грн. Частка  в структурі  обсягів  загального

фонду, %

% виконання плану

 

Сума

збільшення обсягів у порівнянні за січень-вересень

2018 року

-соціальний захист і соціальне забезпечення 141 971,6 132 237,5       36,7 93,1          65 705,2
– освіта 128 338,0  110 249,9 30,6 85,9        3 674,3
-охорона здоров’я 44 651,4 41 403,0 11,5 92,7       – 12 125,3
-культура і мистецтво 11 079,1 9 860,7 2,8 89,0        +      751,2
-фізична культура і спорт 3 031,4  2 340,5 0,6 77,2            119,3
Видатки соціально-культурного призначення, всього 329 071,5  

296 091,6

82,2 90,0         –   73 524,3
Видатки загального фонду, всього 400 279,9   

360 294,9

100 90,0          –  77 143,5

За січень-вересень 2019 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 35,8 % або 132 237,5 тис. грн. (93,1% від планового показника).

На галузь «Освіта» спрямовано 29,8 % від загальної суми видатків або 110 249,9 тис. грн.  (85,9 % від планового показника).

На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 11,2 % від обсягу видатків загального фонду 41 403,0 тис. грн. (92,7 % від планового показника).

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки у 9 860,7 тис. грн.  або  2,8 % від обсягу видатків загального фонду (89,0 % від планового показника).

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» використано 0,6 % видатків загального фонду або 2 340,5 тис. грн. (77,2 % від планового показника).

Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишаються   видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 35,4 % усіх видатків загального фонду або 127 597,2  тис. грн. (92,1 % від планового показника), що на 7 048,1 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-вересень 2018 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 1,0% видатків загального фонду або 3 891,1 тис. грн. (71,6 % від планового показника), що на 192,2 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-вересень 2018 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 2,6 % видатків загального фонду  або 9 348,0  тис. грн. (65,6 % від планового показника), що на 343,0 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-вересень 2018 року.